Regenerace

Doplním
 
Co se zmrzačenými strašilky?
doplním