Manipulace

Se strašilkami vždy manipulujeme velmi opatrně, protože se jedná o křehká stvoření, kterým můžeme snadno ublížit. Některé druhy využívají autotomie a je tedy snadné, aby přišly o končetinu, nikdy tedy neberte strašilky az končetiny! Nejlépe se manipuluje s pakobylkami.
Nejlepší je tedy pakobylku "podhrábnout" prstem/rukou a opatrně odlepovat končetiny od podkladu druhou rukou. U strašilek, které mají třeba silný stisk, můžeme využít tužky, štětce, listu, větvičky apod. Obzvlášť u nymf phyllium doporučuji je přenášet výhradně na listech. Poté vždy necháme strašilku přelézt a můžeme jí maximálně trochu popostrčit. 
U strašilek, které mají výrazné obranné mechanismy, je nejlepší aby si sami na ruku přelezly. Obecně se dá říct, že pokud budeme tyto strašilky stresovat a násilně je odlepovat od podkladu, svých obranných mechanísmů určitě využijí.
Je důležité si také uvědomit, že strašilky bude jakákoliv manipulace vždy stresovat a je pro ně nejlepší, aby zůstali ve svém teráriu. Nikdy nebudou nadšené z toho že "se mohou projít".